• slidebg1

    ساختمان و ابنیه

    تاسیسات و تجهیزات

    راه و ترابری

  • slidebg2

    سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت

... متفاوت میسازیم

تحکیم عمران آرتین دریک نگاه

همگام با تحکیم عمران

برگزاری کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین با حمایت شرکت تحکیم عمران آرتین

توسعه فضای سبز شهری با استفاده از روش های نوین

بازدید میدانی معاون شهردار منطقه ۷ و سایر همکاران و رئیس زیباسازی منطقه ۷ از پروژه بوستان میدان سبلان

پروژه مسکونی خیابان کرمان

ساخت سوله شرکت مزرعه مروارید دشت جوین

احداث فضای سبز و سرویس بهداشتی بوستان سمن

مدرسه شهید جاوید میرزا امرجی

مسجد امام جعفر صادق(ع)

پروژه مسکونی امین

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

پشتیبانی دائمی

سرمایه گذاری و مشارکت درساخت

تاسیسات و تجهیزات

ساختمان و ابنیه

راه و ترابری

سایت های   مرتبط