واحد خدمات راه و ترابری

شرکت هلدینگ ساختمانی تحکیم عمران آرتین ارایه کننده کلیه خدمات راه و ترابری با کادر مهندسی قوی و مجرب میباشد من جمله :

طراحی و اجرای تقاطع های غیر همسطح فلزی و بتنی
 کلیه فعالیت های راهسازی
احداث باندهای فرودگاهی
حفاری و لاینینگ تونل