واحد سرمایه گذاری و مشارکت

واحد خدمات سرمایه گذاری و مشارکت شرکت هلدینگ ساختمانی تحکیم عمران آرتین ارایه کننده کلیه خدمات مرتبط با مشارکت و ساخت باکادر مدیریتی و مهندسی مجرب میباشد از جمله :

مطالعه ، امکان سنجی ، سرمایه گذاری و مشارکت در راه اندازی و توسعه انواع پروژه های عمرانی، تولیدی، صنعتی و غیره