خدمات و زمینه فعالیت در یک نگاه

این مجموعه با تکیه بر سوابق درخشان اجرائی و پیمانکاری با افتخار کلیه فعالیت های عمرانی و اقتصادی مرتبط را در این موضوعات انجام می نماید:

انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزادراهها، بزرگ راهها و عملیات آسفالتی، پلها، جادهها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری اعم از فلزی، بتنی، چوبی ،آجری و ساختمان های خاص، تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، برق، نیرو، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی وضعیف ومتوسط، اجرای پروژههای صنعت و معدن، زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی