سخن مدیریت هلدینگ ساختمانی تحکیم عمران آرتین

با هم و برای هم

ما دغدغۀ عمران و آبادانی کشور عزیزمان ایران را داریم. بی‌شک رشد و بالندگی این مرز و بوم با تلاش و کار همگانی مردان و زنان اندیشمند میسر خواهد شد.

در این شرکت، دست در دست هم در تلاش هستیم تا همچون همیشه، حضوری فعال و مؤثر در راستای ساخت و سازهای نوین و پایدار داشته باشیم. ارائه خدمات ما با استانداردهای جهانی در حوزه‌های مهندسی، تأمین و ساخت پروژه‌های عمرانی و‌ صنعتی است.

شاه‌کلید پیشرفت ما این است که از تجربیات گرانبها و ارزنده پیشکسوتان بهره برده و‌ پشتکار و ‌انگیزه جوانان را به کار بگیریم. امید است خداوند بزرگ ما‌ را یاری فرماید تا‌ بتوانیم ایرانی آباد بر بستری محکم بسازیم.

اهداف ما:

  • کیفیت برتر در ارائه خدمات عمرانی.
  • بکارگیری تکنولوژی‌های مدرن ساخت.
  • روش‌های اجرایی مناسب‌ و استفاده از نیروهای انسانی متخصص با داشتن رویکرد خلاقانه.
  • اعتماد متقابل و همکاری دراز‌مدت.
  • اجرای تعهدات مختلف مجموعه و تعهد به ارزش‌های بنیادین مانند کیفیت ایمنی و محیط زیست، پایه‌های اصلی نگرش ما در ارتباط فی‌مابین شرکت و ذینفعان.

مهندس مهدی زرقانی