سخن مدیریت هلدینگ ساختمانی تحکیم عمران آرتین

عمرانی و آبادانی کشور عزیزمان ایران‌ و‌ رضایتمندی مردم شریفمان همواره دغدغه و وظیفه الهی، ملی مردان دلاور و زنان شجاع این مرز‌و‌بوم بوده، هست وخواهد بود وبی شک رشد بالندگی این مرز‌و‌بوم جز در‌سایه تلاش و کار همگانی امکان پذیر نخواهد بود.
شرکت راه و ساختمان تحکیم عمران آرتین در راستای خدمت به آبادانی کشور عزیزمان ایران و خدمت به هموطنان عزیز، حضور فعال و موثر در راستای ساخت وسازهای نوین وپایدار، و‌به منظور ارائه خدمات با استانداردهای جهانی در حوزه‌های مهندسی، تامین و ساخت پروژه‌های عمرانی و‌صنعتی با اتکال به خداوند منان تاسیس گردید.
کیفیت برتر در ارائه خدمات عمرانی، بکارگیری تکنولوژی‌های مدرن ساخت، روش‌های اجرایی مناسب‌ و استفاده از نیروهای انسانی متخصص با داشتن رویکرد خلاقانه، اعتماد متقابل و دراز‌مدت، اجرای تعهدات مختلف مجموعه و تعهد به ارزش‌های بنیادین مانند کیفیت، ایمنی ومحیط زیست پایه‌های اصلی نگرش ما در ارتباط فیمابین شرکت و ذینفعان می‌باشد.
مدیریت شرکت تحکیم عمران آرتین بهره‌گیری از تجربیات گرانبها و ارزنده پیشکسوتان را چراغ راه مسیر طولانی رشد و‌‌‌شکوفایی خود دانسته و‌حسن استفاده، پشتکار و‌انگیزه جوانان را کلید حل تمامی مشکلات و موانع پیش‌رو می داند.
امید است خداوند بزرگ ما‌را یاری فرماید تا‌بتوانیم ایرانی آباد بر بستری محکم بسازیم.

مهندس مهدی زرقانی
مدیرعامل شرکت راه وساختمان تحکیم عمران آرتین