یکی از مسائل مهم در طول اجرای ساختمان سفارش بتن و محاسبه بتن مورد نیاز برای مراحل کار میباشد . یکی از این مراحل سقف تیرچه بلوک میباشد. اینکه بتوانیم بطور ذهنی مقدار تقریبی بتن تیرچه بلوک را حدس بزنیم کمک قابل توجه ای به ما کرده و همچنین نشان از مهارت مهندس در امر اجرا می باشد ، ما در این مقاله سعی کردیم کمی در این موضوع کمک حال شما همراهان گرامی باشیم.

محاسبه ذهنی مقدار بتن مصرفی در سقف تیرچه بلوک با عیار ۳۵۰ بر حسب متر مکعب برای یک تا سه طبقه

 

محاسبه ذهنی مقدار بتن مصرفی در سقف تیرچه بلوک با عیار ۳۵۰ بر حسب متر مکعب برای چهار تا شش طبقهپیام بگذارید