محاسبه سر انگشتی انواع مصالح مصرفی در ساختمان برای مهندسان عزیز بسیار کارآمد میباشد و دانستن آن نشان دهنده هوش و استعداد مهندسی شما میباشد در همین راستا در این مطلب جداول محاسبه سر انگشتی بلوک مورد نیاز دیوار چینی برای شما عزیزان قرار داده ایم :

جدول محاسبه سریع تعداد بلوک هاس سیمانی به ابعاد ۲۰*۲۰*۴۰ مصرفی در دیوار ۲۰ سانتیمتری بر حسب عدد (قالب)

 

 

جدول محاسبه سریع تعداد بلوک هاس سیمانی به ابعاد ۱۵*۲۰*۵۰ مصرفی در دیوار ۱۵ سانتیمتری بر حسب عدد (قالب)