یکی از کاربردی ترین مصالح ساختمان سیمان میباشد . استفاده از سیمان در دیوار چینی و پیش بینی مقدار سیمان مورد نیاز یرای این امر کاری بسیار مهم در عدم اصراف میباشد .چراکه سیمان به جهت شرایط خاص نگهداری ممکن است در صورتی که مازاد بر نیاز خریداری شود از بین برود بنابراین ما در این مطلب در ۲ جدول جداگانه مقدار تقریبی سیمان مورد نیاز برای دیوار چینی دیوار ۱۰ و ۲۰ سانتی را برایتان قرار داده ایم تا بتوانید به راحتی مقدار سیمان مورد نیاز خود را محاسبه و پیش بینی نمایید.

 

جدول محاسبه ذهنی سیمان مورد نیاز برای دیوارچینی دیوار ۱۰ سانتی بر حسب کیلوگرم

 

 

جدول محاسبه ذهنی سیمان مورد نیاز برای دیوارچینی دیوار ۲۰ سانتی بر حسب کیلوگرم